CONVOCATORIA ABERTA PARA ARTISTAS. REPERKUSIÓN 2012

 O Festival Reperkusión abre as convocatorias para recibir propostas de circo, música e teatro
  • As propostas seleccionadas pasarán a formar parte da programación da décima edición do festival, que se celebra os días 17, 18 e 19 de maio en Allariz
  • Xa está confirmado no cartel a presencia de Manu Chao, que ofrecerá dous concertos, Russkaja, Funky Style Brass, Os 3 Trebóns e Festicultores Troupe
  • As entradas véndense a través da web www.reperkusion.com. Ata o 15 de marzo pode adquirirse o abono de tres días por 40 € e a entrada dun día por 20 €

CONVOCATORIA ABERTA PARA ARTISTAS. REPERKUSIÓN 2012 ESCENARIO DE DÍA

1. SOLICITANTES
Poderán presentar a súa solicitude os artistas e compañías profesionais e amateurs das seguintes categorías
artísticas: Música - Circo - Pasarrúas - Exhibicións - Monicreques - Teatro - Cabaré - Performance - Outros
2. OBXECTIVO
A contratación por parte do Festival Reperkusión das actividades que sexan de interese cultural para ser realizadas no
festival cos criterios de selección que se establecen.
3. PRAZO
O prazo de presentación de ofertas para a programación do ano 2012 será ata o 15 de marzo de 2012.
4. CONDICIÓNS
Reperkusión ofrece aos artistas e/ou compañías seleccionadas:
 Bonos do festival para os 3 días.
 Aloxamento en bungalows o/s día/s de actuación.
 Cátering o/s dia/s de actuación.
 300 euros.
5. SELECCIÓN
A seleción realizarase tendo en conta os seguintes criterios:
a) A súa idoneidade para o Festival, a súa orixinalidade e a súa capacidade para sorprender.
b) O valor artístico e cultural da actividade ou representación.
c) A capacidade para captar novo público.
d) As condición técnicas esixidas.
e) A capacidade de adaptación do espectáculo a rúa e a espazos abertos.
6. DOCUMENTACIÓN E SOLICITUDE
Documentación Necesaria:
 Ficha artística e técnica da actividade.
 Sinopse da actividade -incluíndo duración- e breve historia da formación (máximo 25 liñas).
 Currículum vítae ou dossier da formación ou solista.
 Vídeo en directo (imprescindible).
 Fotos en formato jpg de alta resolución. As fotos presentadas serán as utilizadas para a promoción e a
publicidade do espectáculo seleccionado.
 Outros soportes publicitarios: Dossier de prensa, DVD, programas de man, folletos, carteis, etc. (opcional).
Envío de solicitude por email indicando “Convocatoria Escenario de Día” e adxuntando a documentación e
os links necesarios a: artistas@reperkusion.com.