AMESMALUA

Para escoitar AMESMALUA preme eiqui
Manuela Elena (voz principal) Cáceres.
Delfi na Rolán (coros) Ourense.
Juan Maya (guitarra flamenca solista) Jaén.
Julián Olivares (guitarra flamenca E tres
cubano) Madrid.
Yago Salorio (baixo e contrabaixo) A Coruña.
Gautama del Campo (saxos e flautas) Sevilla.
Jose Luís Congosto (cajón e percusions) Madrid.
Paco Botía (pandeiros e percusións) Murcia.
Jose Luís Calandria “Tristón” (surdo e percusións) Montevideo.
  “A mesma lua é a que nos ilumina, a que nos observa, a que nos une. Un círculo inagotabel de inspiración, un espello de enorme influencia, que foi e será”.
amesmalua
A  lua , un mesmo astro que perfuma coa súa luz cancións que se marmuran a orillas do mar de Cádiz e de Pontevedra, na noite. Sons dunha noite de lua feiticiera, entre arena branca e cheiro o musgo, baixo a mesma luna.
Amesmalúa é unha banda de músicos de distintas oríxes que propón unha viaxe de encontros, unha maridaxe de memoria e paisón entre o fl amenco e a canción popular galega, nunha proposta ligada ás músicas improvisadas con raíces no folclore.
Ademáis de coplas populares, cantigas e adaptacións, Amesmalúa tamén ten  temas propios, coa impronta do seu carácter aberto, mestizo e creador.

BIOGRAFÍA
A historia da banda comeza no 2009 en Madrid, cando Gautama del  Campo e Manuela Elena deciden por
en común con outros músicos amigos, o traballo que venían favendo xuntas. Tiñan grabado varias cancións
mezcolando dous conceptos aparentemente moi lonxanos... cantes tradicionais galegos en clave flamenca.

A memoria, como o amor, non precisa atallos nin senalizacións. Quizáis por iso Manuela Elena (Sara Carbonero), extremeña de Cáceres que adoitaba pasar os vrans de sua infancia na Galiza do seu pai, canta na lingua de Rosalía de Castro facendolle as veiras co saxo  Gautama del Campo, espíritu ceibe e barroco dun jazz nado entre Gibraltar e a Giralda, cun pe no blues do Guadalquivir.
Eles son os fundadores deste proxecto que completa Juan Maya, un ecléctico músico de raza xitana, que coa sua persoal sensibilidade e inconfundibel “toque” á guitarra flamenca, arroupa e redondea estes cantes.

A banda é apoiada tamén dende os comezos por músicos de distintas oríxes, como Yago Salorio ó baixo eléctrico, Josito Congosto ó caixón, Paco Botía e Jose Luís Calandria ás percusións, que continúan en
Amesmalúa actualmente, xunto con outros novos membros como Delfi na Rolán nos coros, ou Julián Olivares á guitarra e ó tres cubano.CONTACTO:

 amesmalua@live.com

  REDES SOCIAIS
http://www.facebook.com/amesmalua 
http://twitter.com/#!/AMESMALUA

 LINKS DOS  DIRECTOS                              
http://www.youtube.com/watch?v=vtNhPvIwb1k
http://www.youtube.com/watch?v=6VGW6SBC0&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=g1cF1trdi7s&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watchv=wMgHMgxQBJc&feature=relmfu
http://www.facebook.com/video/video.php?v=185688121476896