CAXADE SR. XORDA

Este domingo, dia 2 de dezembro ás 22h00 , estreará-se aquí e através de YouTube e Vimeo, "Sr. Xorda" o 3º vídeo de "Caxade".

Com:
Iria Pinheiro, Javier Antelo, Tania Ameneiro
Xosé Tuñas, Carlos Osorio, Manolo Guldrís
Joám Casas, Marinha Cavaleiro, Rosalía Casas, Antela Casas
Moncho Pereira, Sandra Vilaseco, Simón García-Bodaño
Elixio Vieites, Mónica Figueiras, Carmela Vieites

Máis info:
http://caxade.wordpress.com/

Podes ver os anteriores vídeos aquí:
- Gente Pota:http://www.youtube.com/watch?v=YNhOR98LgDk&feature=plcp
- Dança dos Moscas: http://vimeo.com/49254915