MAGHUA CONCURSO DE DESEÑOS


O grupo de cantareiros Maghúa convocamos un pequeno concurso, con vistas a termos un deseño para novas cámis, chapas...
Para isto, apelamos a vós, amigos e amigas, e à vosa paciéncia, habilidade artística e criatividade.
Obrigados a todos e a todas, de antemao!!!!
As bases que rexerán este concurso son as seguintes:

1. Poderán participar todas as persoas que o desexaren, sen límite de idade, orientación ideolóxica ou sexual, xénero, crenzas, étnia, ou de nengun outro tipo.
2. Os deseños estarán submetidos unicamente ao enxeño de cada participante. Criazón livre, absolutamente. Poderán consistir en texto, imaxe, ou nunha combinación dos dous cousas.
3. Cada participante poderá achegar un máximo de tres deseños.
4. O prazo de achega dos deseños comezará agora mesmo, e rematará o vindeiro 9 de xuño, domingo, às 14.00 horas.
5. O xurado estará formado polos compoñentes do grupo de cantareiros. Na semana do 10 ao 16 de xuño haberá deliberación. Valorará-se a orixinalidade, sobre todas as cousas, xunto coa sinxeleza, a adaptabilidade à impresión dos materiais, e que o deseño reflicta o que é Maghúa.
6. O luns 17 de xuño dará-se a coñecer a decisión.
7. Os deseños serán enviados ao correio-e da AC Maghúa: maghua.cantareiros@gmail.com, ou por mensaxe privada à conta de Facebook da AC Maghúa Galiza.
8. O prémio consistirá nunha cesta de produtos do País, cun certo toque Maghuán.
9. Entre os deseños apresentados que non resultaren gañadores, fará-se mostra pública no Facebook entre os dias 17 e 19 de xuño. O que receba mais “Gosto” levará outra cesta con produtos do País.