CONCURSO GRUPOS NOVEIS XXIX FESTIVAL INTERCELTICO DO MORRAZO

 

Bases concurso grupos noveis XXIX Festival
Intercéltico do Morrazo/FIM 2013
Teranse en conta as formacións que cumpran as seguintes características
– Bandas formadas por non mais de 6 integrantes.
– Repertorio basado na música tradicional galega
– Repertorio orixinal. Non serán admitidas versións.
– Non ter tocado con anterioridade no FIM.


Condicións
– Non se aboará caché aos grupos noveis.
– Só será seleccionada unha formación novel por dia.
– Este concurso pode ser declarado deserto se a dirección do FIM 2013 así o estima oportuno
– Os grupos seleccionados interpretarán 30 minutos do seu repertorio antes da actuación do
grupo principal.
– Aboaráselle 250€ a cada formación en concepto de gastos de desprazamento e manutención.
– As formacións aparecerán no cartaz oficial do FIM 2013 así como en todas as
comunicacións a prensa que se emitan dende a dirección do FIM 2013.
– Os equipos de son e luz, así como os técnicos, serán postos polo FIM.
– As formacións deberán adaptarse ás condicións técnicas que dispoña a dirección do FIM
2013, que serán as mesmas que empreguen os grupos profesionais.
Envío de material
– Enviaranse dúas maquetas do grupo a esta dirección: comunicacion.interceltico@gmail.com
en formato mp3 ou similar. Tamén existe a posibilidade de enviar ligazóns de vídeos
(youtube, vimeo...)
– Envío dun pequeño texto detallando o tipo de música do grupo, os e as integrantes e outros
aspectos salientables.


Dúbidas
A través do grupo interno de Facebook do concurso ou por correo. Poderase solicitar a inclusión no
grupo no mesmo correo electrónico comunicacion.interceltico@gmail.com

Data límite de entrega das maquetas
2 de xullo de 2013
Data de resolución do concurso
3 de xullo de 2013
Xurado
Dirección do FIM 2013. O concurso poderá quedar deserto.