CANCIONEIRO TABERNARIO vol I


O libro Cancioneiro Tabernario vol I conten unha compilación con  temas populares para cantar, moitos deles coñecidos por ser interpretados por grandes grupos e solistas da música galega, e outros moitos que se transmiten oralmente na bisbarra e arredores por músicos tanto profesionais como afeccionados.

Ai Maruxiña, Aí vai, Amoriños collín, Apaga o cándil, Aparta loureiro verde, Árdelle o eixo, Asèn (Foliada de), ... Etc e así ata máis de 120 pezas.

O libro busca ser o máis práctico posible na súa consulta e manexo tanto para transformarse nun “manual de supervivencia en serans, furanchos e foliadas“ como para o seu estudo polo lector cobizoso do saber da cultura musical e da tradición popular galega.

O prezo de venda e de 10€ máis gastos de envio e podedes solicitalo a Oscar Alvarez no correo alvaralon.eco@gmail.com