Servando Barreiro e Anxo Moure A MÚSICA DA AUGA

A MÚSICA DA AUGA( abril 2018)
(Anxo Moure/Servando Barreiro)

Novo libro-cd de Servando Barreiro e Anxo Moure onde se recupera a cultura
tradicional do “espertar das augas” (fai anos a xente maior batea coas palmas diante
dunha fonte para espertar a auga e que non mancase a barriga), empezan pois os
contos cunha cantiga do espertar da auga no pedregal de Irimia, convidando a nenas e
nenos a unha viaxe cíclica desde o nacemento dun rio (neste caso o miño) ata sua
desembocadura no mar atlántico.

Nesta viaxe coñeceremos as xacias (mulleres peixe), barqueiros, cesteiros, mulleres
que cos seus cestos na cabeza para vender o peixe na lonxa, cantando e contando as
suas historias e a Sabeliña, sabelar, filla da onda do mar.

Contos da chuvia e das fontes que divulgan a riqueza dos ecosistemas fluviais e marítimos e propoñen hábitos para o seu coidado.

1. ESpertar do auga
2. Chove nube chove
3. Trasno Zaín
4. O canto da xacia
5. Pandeiretas contra metralletas
6. Avelino
7. O barqueiriño
8. Peixiños
9. Cestola na cachola
10. Sabelifia sabelar
11. Berce das augas


“A música da auga” pretende poñer en valor a riqueza da nosa cultura fluvial e marítima a través destes contos e cantos.Editorial: 2 teixos ecoeditora


Edita:  2 teixos ecoeditora,


CONTACTO:
 
Tfn.-671883026 
 
Servando Barreiro(web)